Duurzamer VughtSamen naar een groen 2050
Duurzamer VughtSamen naar een groen 2050

Nieuwe manier van verwarmen

Elke wijk en dorp in Vught een uitvoeringsplan

In de Vughtse wijk Loyola en in Helvoirt is, samen met de energiecoöperaties VET en HOT en met de buurtbewoners, gewerkt aan twee concrete 'Uitvoeringsplannen Aardgasvrij'. Deze uitvoeringsplannen zijn gemaakt om de bijna 3.000 woningen in deze wijk en in dit dorp te verduurzamen. De gemeenteraad heeft deze uitvoeringsplannen op 4 juli 2024 vastgesteld.

De uitvoeringsplannen Aardgasvrij Loyola en Aardgasvrij Helvoirt zijn twee pilots waarbij bewoners op twee verschillende manieren zijn betrokken bij het uitvoeringsplan. Op deze manier leren we veel. Ook wat we later toe kunnen passen in andere delen van Vught. Het wil overigens niet zeggen dat deze buurten ook als eerste van het aardgas af gaan. In de globale planning laten we zien hoe we komende jaren toewerken naar een aardgasvrije gemeente.

 

Samen op weg naar een aardgasvrij Helvoirt en Loyola

De Vughtste wijk Loyola en Helvoirt zijn de eerste twee gebieden in de gemeente Vught waarvoor een uitvoeringsplan aardgasvrij gemaakt is. De uitvoeringsplannen zijn geschreven door en voor de inwoners van Helvoirt en Loyola. Ook in de uitvoering ligt de regie bij de inwoners. De gemeente faciliteert.

 
 
 

 

 

Transitievisie Warmte

Met duurzame energie je huis verwarmen, douchen en koken. Daar gaat heel Nederland – en dus ook de gemeente Vught - naartoe in 2050. Gelukkig hebben we daar nog even de tijd voor. Maar we maken nu wel werk van een plan om daar te komen. 

Dit plan heet de Transitievisie Warmte. Deze Transitievisie (Warmtevisie 1.0 Vught) beschrijft hoe bestaande huizen en gebouwen in Vught geleidelijk, en buurt-voor-buurt, over kunnen stappen op een nieuwe manier van verwarmen en koken. Een belangrijk speerpunt is dat dit haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. Er is gekeken naar wat het meest kansrijk zijn. Er zijn namelijk verschillende alternatieven voor aardgas om onze huizen te verwarmen. Dit zijn bijvoorbeeld all electric, kleinschalige lage temperatuur warmtenetten en een hybride/groengas combinatie. Het is belangrijk om per buurt, wijk of dorpskern verder te bekijken welke warmteoplossing het beste past.

De komende jaren gaan we, samen met inwoners, ondernemers en organisaties van de wijken in Vught en de dorpen Helvoirt en Cromvoirt, aan de slag met een concreet plan. Dit heet een uitvoeringsplan. 

Voor 2030 werken aan de volgende doelstellingen:

  • 20% van de woningen (2.300) van Vught zijn aardgasvrij. 
  • 11% besparing van het gemiddelde elektriciteits- en warmtegebruik ten opzichte van 2017. 
  • Iedere wijk van de gemeente Vught heeft een uitvoeringsplan

 

Waarom is de warmtetransitie nodig?

Het klimaat verandert, onder meer als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. 

 Meer over de warmtetransitie 

 

 

 
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen